تمامی اطلاعات مربوط به مشتریانی که به هر صورت به این سایت مراجعه می نمایند نزد مسئولین سایت محفوظ است و از اطلاعات موجود تنها در جهت خدمت رسانی به مشتریان گرامی استفاده می گردد و هیچ کدام از اطلاعات به اشتراک گذاشته نخواهد شد . در صورت بروز مشکل و وقوع جرم این موسسه همکاری لازم را با مراجع ذی صلاح انجام خواهد داد و در صورت صلاحدید مراجع و در خواست برای ارائه اطلاعات با حکم قضایی ، این موسسه اطلاعات درخواستی را در اختیار درخواست کننده قرار خواهد داد.